تماس با ما از طریق شماره تلفنهای ۰۷۷۳۳۳۳۴۰۱۵ و شماره پشتیبانی ۰۹۱۷۰۷۵۷۹۹۵و ۰۹۰۲۳۳۳۴۰۱۵ و تلگرام همین شماره ها و ایمیل mohajerparsbuz@gmail.com